How to Order Online in akabanebussan.com with Pi-chan

How to Order Online in akabanebussan.com with Pi-chan

Hello mga Certified Akabane Bussan Suki at mga minamahal na viewers!
Ipinakikilala namin si Pi-chan na andito para magturo sa inyo kung paano umorder
galing sa aming online shop, https://akabanebussan.com! Super dali at super convenient!

Order from our Online Shop, 24/7 NO WAITING TIME!